Σεμινάριο της CVexperts στους ωφελούμενους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”


Σεμινάριο της CVexperts στους ωφελούμενους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”

“Τεχνικές Αναζήτησης για Επανένταξη στην Αγορά Εργασίας”, Σεμινάριο της CVexperts στους ωφελούμενους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”, 21/12/2016, Impact Hub Athens

+ There are no comments

Add yours