Κάλεσέ μας: 210 32 17 400


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (PRIVACY POLICY) – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οποιαδήποτε πληροφορία προερχόμενη από εσάς προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του επαγγελματικού σας προφίλ, υπόκειται στους Κανόνες Εμπιστευτικότητας χειρισμού θεμάτων της CVexperts, όπως είναι, ενδεικτικά αναφερόμενων, η μετακίνηση στελεχών, οι εσωτερικές εταιρικές πληροφορίες, το πλάνο καριέρας και σχέδιο δράσης καθώς και τα προσωπικά στοιχεία.

 

H συνεχής εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής αποτελεί σημείο αναφοράς και κριτήριο επαγγελματισμού για την CVexperts, αφενός, σε ό,τι αφορά την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, τους πελάτες μας, και, αφετέρου, ως προς τους συνεργάτες μας, η ακεραιότητα των οποίων είναι αναμφισβήτητη.

Μπορείτε οποτεδήποτε θελήσετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω της παρουσίασής μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση info@cvexperts.gr. Με το ίδιο τρόπο μπορείτε να ζητήσετε την διόρθωση κάποιων στοιχείων σας.

Οι Ιστοσελίδες μας εμπεριέχουν και συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες χειρίζονται τρίτοι. Η παρουσίασή μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές και την πολιτική, που αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Εν κατακλείδι, η CVexperts έχει ως γνώμονα την πλήρη εφαρμογή και τήρηση των σχετικών ελληνικών νόμων και ειδικότερα του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των κανονιστικών διατάξεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των υπολοίπων αρμοδίων δημοσίων κι αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με τον σκοπό και το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας, των σχετικών διατάξεων κοινοτικού δικαίου καθώς επίσης και των διεθνών νόμων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου.

 

Σε κάθε περίπτωση αν θεωρείτε την παρούσα πολιτική μας ανεπαρκή παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμά σας στο info@cvexperts.gr.

 

Περαιτέρω για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 32 17 400 και  ζητήστε να μιλήσετε απευθείας με το Νομικό μας Σύμβουλο.