Κάλεσέ μας: 210 32 17 400

Σεμινάρια Καριέρας

— cvexperts —


 

 

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρας των επαγγελματιών τουρισμού (εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι) στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ζητήματα που σχετίζονται δηλαδή με την επαγγελματική τους ανάπτυξη κι εξέλιξη και τους τρόπους βελτίωσης της επαγγελματικής τους πορείας. Το σεμινάριο εστιάζει στην απόκτηση αυτογνωσίας, ικανότητας στοχοθεσίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, μέσα από την προσωπική ενδυνάμωση όσων βρίσκονται στο κατώφλι επαγγελματικής επιλογής.

Περισσότερα