Κάλεσέ μας: 210 32 17 400


Αξιολόγηση Βιογραφικού (CV Evaluation)Κατά τη συνεδρία αξιολόγησης βιογραφικού γίνεται μια συνολική εκτίμηση του υπάρχοντος βιογραφικού σας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, υπό το πρίσμα του παρόντος επαγγελματικού στόχου. Δίνεται έμφαση στα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του βιογραφικού σας και στη συνέχεια παρέχονται πρακτικές συμβουλές για ένα πιο αποτελεσματικό, ορθώς δομημένο και συναφές με τον επαγγελματικό σας στόχο βιογραφικό.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν περιλαμβάνει τη συγγραφή περιεχομένου για το βιογραφικό σας, ωστόσο είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μυηθείτε στη φιλοσοφία συγγραφής ενός σύγχρονου επαγγελματικού και στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος.