Κάλεσέ μας: 210 32 17 400


Εκπαίδευση στη χρήση του LinkedInΚατά τη συνεδρία εκπαίδευσης στο LinkedIn γίνεται παρουσίαση των λειτουργιών και δυνατοτήτων της πλατφόρμας και του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης του μέσου είτε στην αναζήτηση εργασίας, είτε στην ανάπτυξη δικτύου συνεργατών ή υποψήφιων πελατών, είτε στην ενίσχυση της επαγγελματικής εικόνας του εκπαιδευόμενου.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στη φιλοσοφία του μέσου, στην αποτελεσματική χρήση του και στις ευκαιρίες που προσφέρει. Δίνεται επίσης έμφαση στις παγίδες που εγκυμονεί η λανθασμένη χρήση του. Η εκπαίδευση καλύπτει τόσο θεωρητικά όσο και εξειδικευμένα τεχνικά θέματα.