Άντε κυρά μου… να κάνεις καριέρα!


Άντε κυρά μου… να κάνεις καριέρα!

Οι επαγγελματικές αποφάσεις αποτελούν μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη διαδικασία. Ακόμα κι αν κάποιες φορές, για κάποιους ανθρώπους φαίνεται απλό, στην πραγματικότητα οι παράγοντες που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη απόφαση είναι πολλοί και σύνθετοι. Ειδικά για της γυναίκες όπου καλούνται να πάρουν τέτοιες αποφάσεις μέσα σε κοινωνικά συστήματα τα οποία πολύ συχνά δεν έχουν προκρίνει την παρουσία της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο.

Στην «Παραβολή του αετού» του Aggrey ένας μικρός αετός περιθάλπεται και μεγαλώνει από έναν αγρότη μαζί με τα οικόσιτα πουλερικά του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αετός μεγαλώνοντας θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο να πετάξει και συμπεριφέρεται όπως τα κοτόπουλα του αγρότη ώσπου μια μέρα ένας φυσιοδίφης καταφέρνει και του δείχνει την πραγματική του φύση και τα πραγματικά του όρια. Ο αετός τότε ανοίγει τα φτερά του και χάνεται στα ύψη του ουρανού.

Σύμφωνα με τη θεωρία της Αυτοαποτελεσματικότητας των Hackett και Betz, μια γυναίκα είναι πιθανό εξαιτίας της διαπαιδαγώγησης που έχει λάβει, να έχει χαμηλές προσδοκίες για τον εαυτό της σε σχέση με τα θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία της. Ο φυσικός της ρόλος της ως μητέρας σε συνδυασμό με τα κυρίαρχα στερεότυπα της κοινωνίας την οδηγούν συχνά στην «περιχαράκωση» (ο όρος ανήκει στον Gottfredson) και στον συμβιβασμό. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος των επαγγελματικών επιλογών περιορίζεται και προσαρμόζεται σε αυτό που θεωρεί η κοινωνία ότι είναι κατάλληλο για εκείνη και όχι στις πραγματικές επιθυμίες, στις δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει η ίδια  ως άνθρωπος.

Αν και τα στερεότυπα από τα οποία εμφορείται η κοινωνία μας διατηρούν την παρουσία τους – συχνά έντονη- στον κοινωνικό ιστό, ίσως στο βάθος του τούνελ να υπάρχει πλέον φως. Τα φωτεινά παραδείγματα γυναικών- επαγγελματιών του παρελθόντος δεν αποτελούν πια σπάνιες εξαιρέσεις καθώς το γυναικείο φύλο σταδιακά φαίνεται να καθιερώνεται σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, διεκδικώντας την αυτονόητη(;) ισοτιμία από τους άνδρες.

Είναι αναγκαίο λοιπόν η νοοτροπία ως προς τη σταδιοδρομία των γυναικών να αλλάξει ριζικά. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη τη δυναμική τους. Κάθε γυναίκα θα πρέπει από πολύ νεαρή ηλικία να διερευνήσει τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες της, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της, ώστε να μην εγκλωβιστεί σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν τη σταδιοδρομία της. Η διαδικασία αυτή μεσομακροπρόθεσμα θα γεννήσει  επαγγελματικές επιλογές συνυφασμένες με την προσωπική ικανοποίηση και ευτυχία και θα αναδιαμορφώσει την προοπτική της κοινωνίας μας προσφέροντας σε αυτήν επιτυχημένες και χαρούμενες επαγγελματίες.

 

Γιώργος Αγγουράς

Εκπαιδευτικός – Εκπαιδευόμενος Επαγγελματικός Σύμβουλος

+ There are no comments

Add yours