Κάλεσέ μας: 210 32 17 400

Επαγγελματική Συμβουλευτική

— cvexperts —


Διερευνούμε και αναδεικνύουμε το προσωπικό όραμα, τους στόχους τα ταλέντα.

Αναπτύσσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Σχεδιάζουμε και ολοκληρώνουμε αλλαγές στην καριέρα, βασισμένες στις φιλοδοξίες, προσωπικές στοχεύσεις, και στρατηγική επαγγελματικής ανέλιξης.

Ανακαλύπτουμε και αποδεχόμαστε προκλήσεις, κινητροδοτούμε την αναζήτηση νέων win-win δρόμων καριέρας, ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση σε περιόδους κρίσης και αυξημένης ανεργίας. Γιατί στη CVexperts γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι, ο άξιος υποψήφιος είναι μοναδικός και κυρίως, απαραίτητος στις επιχειρήσεις επειδή βλέπει στην κρίση την ευκαιρία να διαπρέψει.

Στην εποχή του multitasking, της καινοτομίας, και της παγκοσμιοποίησης, η αναζήτηση εργασίας δεν απαιτεί μόνον να βρεις την κατάλληλη δουλειά, να κάνεις αίτηση και να προσληφθείς.

Είναι πρώτα και πάνω απ’όλα, η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών και η διεκδίκησή τους με αξιώσεις.

Στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, είναι κρίσιμο να διερευνάς, να κατανοείς, να ξεδιπλώνεις, και να προάγεις μοναδικές δεξιότητες, ταλέντα και προοπτικές που συνάδουν και συνδέουν τα σημερινά με τα μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια.

Εντούτοις, η αναζήτηση εργασίας συχνά δημιουργεί άγχος το οποίο με τη σειρά του, περιορίζει την εκδήλωση σημαντικών στοιχείων προσωπικότητας και εξωστρέφειας.

Η επαγγελματική συμβουλευτική της CVexperts είναι δομημένη και Συμβουλευτική καριέραςπροσανατολισμένη να ενδυναμώνει τις φιλοδοξίες, να βελτιώνει και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία προσωπικότητας που στοιχειοθετούν την άριστη υποψηφιότητα, να σε κινητροδοτεί και κινητοποιεί προκειμένου να ανακτήσεις στο 100% την αυτοπεποίθησή σου, να προσδιορίσεις και ορίσεις την μελλοντική σου καριέρα.

Είναι μια διαδικασία που συμπληρώνει το κεφάλαιο προσωπικής προβολής και διεκδίκησης της θέσης εργασίας, με το Βιογραφικό και τη Συνοδευτική επιστολή.

Τι είναι η επαγγελματική συμβουλευτική.