Κάλεσέ μας: 210 32 17 400
Τα βιογραφικά μας συντάσσονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Τα βιογραφικά μας σχεδιάζονται κατά περίπτωση και εξατομικευμένα, διατηρώντας ωστόσο τις προδιαγραφές που απαιτεί η αγορά εργασίας.
Λαμβάνετε ένα εκτυπωμένο αρχείο των παραδοτέων σας, καθώς και ψηφιακά αρχεία σε word και pdf.
Για την κοστολόγηση κάθε βιογραφικού, συνεκτιμώνται οι εξής παράγοντες (1) έτη επαγγελματικής εμπειρίας (2) επίπεδο ευθύνης (3) πολυπλοκότητα.
Η διαδικασία συγγραφής βιογραφικού περιλαμβάνει 2 ωριαίες συνεδρίες με εξειδικευμένο σύμβουλο, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Το ίδιο ισχύει και για την αυτοπεριγραφική έκθεση.
Το βιογραφικό σας περνάει από 4 στάδια παραγωγής από διαφορετικούς εξειδικευμένους συγγραφείς.
Αφού λάβετε τα παραδοτέα σας έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε μέχρι έως και 2 αναθεωρήσεις, σε εύλογο διάστημα. Αυτό διασφαλίζει την 100% ικανοποίηση του πελάτη μας!