Κάλεσέ μας: 210 32 17 400
Τα βιογραφικά μας συντάσσονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Τα βιογραφικά μας σχεδιάζονται κατά περίπτωση και εξατομικευμένα, διατηρώντας ωστόσο τις προδιαγραφές που απαιτεί η αγορά εργασίας.
Λαμβάνετε ένα εκτυπωμένο αρχείο των παραδοτέων σας, καθώς και ψηφιακά αρχεία σε word και pdf.
Για την κοστολόγηση κάθε βιογραφικού, συνεκτιμώνται οι εξής παράγοντες (1) έτη επαγγελματικής εμπειρίας (2) επίπεδο ευθύνης (3) πολυπλοκότητα.
Η διαδικασία συγγραφής βιογραφικού περιλαμβάνει 2 ωριαίες συνεδρίες με εξειδικευμένο σύμβουλο, είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Το ίδιο ισχύει και για την αυτοπεριγραφική έκθεση.
Το βιογραφικό σας περνάει από 4 στάδια παραγωγής από διαφορετικούς εξειδικευμένους συγγραφείς.
Αφού λάβετε τα παραδοτέα σας έχετε την ευκαιρία να επανέλθετε μέχρι έως και 2 αναθεωρήσεις, σε εύλογο διάστημα. Αυτό διασφαλίζει την 100% ικανοποίηση του πελάτη μας!
Βιογραφικά
15+ έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Παραδείγματα: όλα τα ανώτατα στελέχη, από Director-Level έως CLevel. Παραδείγματα: CEO, CFO, CIO, COO, CMO, Vice President, General Manager, Director of (Department), Political Advisor, Government Official, Έμπειρος Ιατρός - Διευθυντής Κλινικής
240€
7-15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Παραδείγματα: Production Manager, Operations Manager, Marketing Manager, Account Manager, HR Manager, District Sales Manager, Financial Manager, Purchasing Manager, Accountant, Senior Legal Consultant, Senior Engineer, Δάσκαλος, Καθηγητής Β’ θμιας εκπαίδευσης, Τελειόφοιτος Ιατρικής
180€
2-7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. με εποπτικό ή ηγετικό ρόλο σε ομάδα. Παραδείγματα: Supervisors, Office Managers, Administration, Junior Accountant, Accounting Assistant, Εκπρόσωπος Πωλήσεων, Retail Managers, Junior Legal Consultant
150€
Λιγότερο από 2 έτη εμπειρίας, εκτός από τα Technical & Engineering. Παραδείγματα: Απόφοιτος Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, Τελειόφοιτος, Νεοεισερχόμενος επαγγελματίας
130€
0-3 έτη εμπειρίας. Παραδείγματα: Civil Engineer, Design Engineer, Geotechnical Engineer, IT professions (Systems Administrator, Database Administrator, Programmer/Analyst, Systems Technician), Geologist, Material Sciences Engineer, Laboratory Scientist, Νοσηλευτικό Προσωπικό
150€
*Παραλλαγή βιογραφικού για δεύτερο επαγγελματικό στόχο από 40 έως 120 ευρώ, αναλόγως πολυπλοκότητας.
*Παράρτημα έργων (Project Appendix) 50 ευρώ ανά σελίδα.
LinkedIn
Σύνταξη εκ νέου του summary και μεταφορά μερών του αγγλικού βιογραφικού που σας ετοιμάσαμε, επεξεργασία Skills & Endorsements
80€
Ανάπτυξη περιεχομένου για τη Σύνοψη (Summary) στα αγγλικά και για συγκεκριμένα σημεία στην προϋπηρεσία σας και μεταφορά του αγγλικού βιογραφικού που σας ετοιμάσαμε.
150€
29€
Πρόσθετα
90€
Συνοδευτική Επιστολή εκτός C-Level (Cover Letter)
80€
Συστατική Επιστολή (Reference Letter)
60€
50€
40€
10€
*Παραλλαγή συνοδευτικής επιστολής από 20 έως 40 ευρώ αναλόγως πολυπλοκότητας.
*Δώρο η ειδική έκδοση Συνοδευτικής Επιστολής για recruiters.
Επαγγελματική Συμβουλευτική
Συμβουλευτική για θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό σας στόχο, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σήμερα, τρόπους εξεύρεσης εργασίας, καθώς και άλλα θέματα που θα σας βοηθήσουν στο επόμενο επαγγελματικό σας βήμα.
50€
50€
50€
90€
50€
Μεταπτυχιακές Σπουδές
300€
*Παραλλαγή Αυτοπεριγραφικής Έκθεσης από 40 έως 120 ευρώ.
eBooks
19€
29€
29€
Πακέτα
Βιογραφικό 2η Γλώσσα (ελληνικό ή αγγλικό)
έκπτωση 40%
Συνοδευτική Επιστολή C-level & Βιογραφικό
60€
Συνοδευτική Επιστολή (εκτός C-level) & Βιογραφικό
50€
Αυτοπεριγραφική Έκθεση & Βιογραφικό
έκπτωση - 50 ευρώ
1 Συνεδρία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (συνδυαστικά με CV ή/και LinkedIn)
40€
4 Συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (όλες οι θεματικές)
160€