Ο Στρατός φτιάχνει χαρακτήρα…ή πώς η στρατιωτική εμπειρία χτίζει ένα δυνατό βιογραφικό 

Από το στρατιωτικό στον πολιτικό τομέα εργασίας


Η πρόκληση για το βιογραφικό του στρατιωτικού είναι να γραφτεί στη γλώσσα του χώρου των επιχειρήσεων. Ακρώνυμα, συντμήσεις και αρχικά που αποτελούσαν μέρος της καθημερινής σας γλώσσας στο στρατό δεν είναι κατανοητές στους αξιολογητές βιογραφικών.  Το να μάθετε να γράφετε το βιογραφικό σας στη σωστή γλώσσα είναι το ζητούμενο.

Γιατί να προσλάβει ο εργοδότης κάποιον με στρατιωτική καριέρα;

Η στρατιωτική εμπειρία εκτιμάται ιδιαίτερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι λόγοι είναι ότι οι οι αναζητούντες εργασία που προέρχονται από στρατιωτικό κλάδο έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  •  Διαθέτουν υψηλότερο δείκτη δέσμευσης με τον εργοδότη τους, γιατί έχουν να επιδείξουν αφοσίωση στην ομάδα και πίστη στον οργανισμό για τον οποίο εργάζονται (είναι περισσότερο “job seekers” και όχι “job hoppers”).
  • Στο πρόσωπό τους οι εργοδότες βλέπουν έναν έμπιστο συνεργάτη, με κύριο χαρακτηριστικό τους το εργασιακό ήθος και την ακεραιότητα, κάτι που θα προσδώσει υπεραξία στις υπηρεσίες/προϊόντα της εταιρείας.
  • Έχουν εμπειρία στο συντονισμό ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση πόρων.
  •  Γνωρίζουν τι θα πει ιεραρχία, όρια, δεοντολογία και σεβασμός.
  • Παρουσιάζουν σύντομη καμπύλη μάθησης, κάτι που σημαίνει αυξημένη παραγωγικότητα για τον εργοδότη και εξοικονόμηση χρόνου (άρα και χρήματος),  καθώς μαθαίνουν γρήγορα και προσαρμόζονται άμεσα σε νέα δεδομένα.


Πώς πρέπει να είναι το βιογραφικό του στρατιωτικού;

Το βιογραφικό του στρατιωτικού θα πρέπει να χτιστεί επάνω στα επιτεύγματα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη στρατιωτική θητεία. Έτσι λοιπόν, το βιογραφικό του στρατιωτικού θα πρέπει:
  • Να είναι μεταφρασμένο στην γλώσσα του κόσμου των επιχειρήσεων, τόσο σε λεξιλόγιο όσο και σε τίτλους θέσεων εργασίας.
  • Να περιλαμβάνει τις κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) που αποκτήθηκαν στην πορεία, όπως ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, αποτελεσματική ηγεσία, προσαρμοστικότητα, σχεδιασμός και επικοινωνία ανάμεσα σε άλλα. Έτσι θα φανούν το οφέλη που θα έχει ο επόμενος εργοδότης σας.
  •  Να είναι σχετικό με τη θέση. Επιλέξτε τις κοινωνικές δεξιότητες όπως και τα επιτεύγματα που είχατε στο στρατό με κριτήριο τη συνάφεια που έχουν με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να έχετε ένα χαρτοφυλάκιο βιογραφικών για διαφορετικές θέσεις εργασίας.
  • Μην ξεχνάτε τη συνοδευτική επιστολή, η οποία θα πρέπει να κάνει καλή πρώτη εντύπωση, θα τονίζει τα οφέλη που θα φέρετε και θα εξηγεί σύντομα για ποιο λόγο κάνετε μετάβαση σε πολιτική καριέρα.
  • Τέλος, για όσους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, ακόμα και η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από τους εκεί εργοδότες προσμετράται ως σοβαρή προϋπηρεσία, οπότε μην την παραλείπετε. Συμπεριλάβετε επίσης όποιες τιμητικές διακρίσεις μπορεί να είχατε κατά την εκπλήρωσή της.


Ενώ οι στρατιωτικοί έχουν επενδύσει πολλές ώρες στο να συντονίζουν ανθρώπινους πόρους και γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν αφιερώνουν τον κατάλληλο χρόνο για να φτιάξουν το βιογραφικό τους. Η αλλαγή από στρατιωτική σε πολιτική καριέρα σημαίνει ότι θα πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από το κομμάτι του στρατού, να δείτε πώς θα παρουσιάσετε τον επαγγελματικό σας εαυτό στο βιογραφικό σας και πώς θα τοποθετηθείτε στην αγορά εργασίας. Το εύρος των θέσεων και των κλάδων που μπορεί κάποιος προερχόμενος από το στρατό να εργασθεί είναι μεγάλο και άρα χρειάζεται σκέψη και στρατηγική για το πώς θα προσεγγίσετε τη θέση που σας ενδιαφέρει. 

+ There are no comments

Add yours