Coaching Vs. Mentoring


Coaching Vs. Mentoring

Δύο όροι που χρησιμοποιούνται συχνά την περίοδο αυτή, τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε διαπροσωπικά θέματα, είναι το “Coaching” και το “Mentoring”. Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και αβεβαιότητας η ύπαρξη ενός Άλλου που θα σε βοηθήσει, μόνο “δώρο ζωής” μπορεί να είναι.
To Coaching είναι πλέον απαραίτητο στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι ηγέτες των οποίων αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς να «προπονήσουν» τα στελέχη τους με τρόπο που να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις χωρίς προηγούμενο αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.
To Mentoring προέρχεται από τον χαρακτήρα του ομηρικού έπους Μέντορα (Μέντωρ), τον οποίο ο Όμηρος περιγράφει ως «σοφό και έμπιστο σύμβουλο», που επωμίστηκε την ανατροφή του υιού του Οδυσσέα, Τηλέμαχο. Ο Μέντορας ήταν ταυτόχρονα πρότυπο, καθοδηγητής και προστάτης.   
Διαπιστώνω ότι στη ζωή μου η ύπαρξη μεντόρων και προπονητών ήταν σημαντική για την προσωπική και επαγγελματική μου εξέλιξη. Μάλιστα, δεν θυμάμαι κάποια εποχή που να μην απολάμβανα την θετική επιρροή ανθρώπων που μου μετέδιδαν γνώσεις και εμπειρίες, συνειδητά ή ασυνείδητα.
Οι Μέντορές μου: Ένας καθηγητής, ένας επιχειρηματίας, ένας συγγραφέας, ένας σύμβουλος, ή απλά ένας ώριμος άνθρωπος, έγιναν ο καθρέφτης μου για να αλλάξω τη στάση ή τη συμπεριφορά μου στον τρόπο που χειριζόμουν τα ζητήματα που προέκυπταν σε όλες τις πτυχές της ζωής μου.
Οι Προπονητές (Coach) μου: Παράλληλα, καθημερινά προβλήματα στη δουλειά μου έμαθα να τα επιλύω «μαθητεύοντας» δίπλα σε ικανούς συναδέλφους, προϊσταμένους ή ακόμα και υφισταμένους, οι οποίοι με βοήθησαν να αναπτύξω τις δεξιότητες που ήταν αναγκαίες για να εκτελεστούν συγκεκριμένες εργασίες.
Οι συζητήσεις μας: Η συζήτηση με τους Coach μου συνέκλιναν σε συγκεκριμένους στόχους για την εκτέλεση μιας εργασίας ή για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, ήταν βραχυπρόθεσμες, και πρωταγωνιστής της σχέσης που αναπτυσσόταν ήταν η ίδια η εργασία. Η συζήτηση με τους Μέντορές μου έβγαιναν από τα στενά όρια της εργασίας και έμπαιναν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ζωής, με μια χροιά περισσότερο φιλοσοφική, εστιασμένη σε στάσεις και συμπεριφορές από ό,τι σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
Μέσα από τον τρόπο που έχω βιώσει το “Coaching” και το “Mentoring”, και συνδυάζοντας τη μελέτη σύγχρονης βιβλιογραφίας, οι κύριες διαφορές ανάμεσα στους δύο όρους, μπορούν να συνοψιστούν στον παρακάτω πίνακα:
Mentoring
Coaching
Μεταβίβαση της σοφίας
Επαγγελματική καθοδήγηση
Το άτομο εμπνέεται μέσα από τη γνώση & εμπειρία του Μέντορα για να επιλύσει τυχόν προβλήματα στο μέλλον
Το άτομο καθοδηγείται να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν προκύψει στο εργασιακό του πλαίσιο
Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής σφαίρας
Εστίαση σε εργασιακά θέματα
Στόχος η προσωπική ανάπτυξη
Στόχος η βελτίωση απόδοσης
Ο Μέντορας δεν αμείβεται
Ο Coach αμείβεται
Μη μετρήσιμα αποτελέσματα
Μετρήσιμα αποτελέσματα
Το άτομο μιλάει περισσότερο
Το άτομο ακούει περισσότερο
Το άτομο είναι προσανατολισμένο στην σταδιοδρομία του
Το άτομο είναι προσανατολισμένο στην εργασία του & στον επαγγελματικό του ρόλο
Η σχέση μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και μια ολόκληρη ζωή
Η σχέση διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα
Το άτομο θαυμάζει τον Μέντορα για τη δική του στάση ζωής, η ζωή του είναι το φωτεινό παράδειγμά του
Το άτομο θαυμάζει τον Coach για το ταλέντο του στη συγκεκριμένη εργασία, και για τα επαγγελματικά του επιτεύγματα στον χώρο
Οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν σε ένα άτυπο πλαίσιο, όποτε υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη του ατόμου
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε καθορισμένο πλαίσιο και συχνότητα, για να λυθεί το πρόβλημα
Αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση του ατόμου και της καριέρας του
Αφορά σε συγκεκριμένες δεξιότητες του ατόμου
Το άτομο διψά για υποστήριξη στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής
Το άτομο αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση της απόδοσής του
Η «ατζέντα» των συναντήσεων ορίζεται από το άτομο και ο Μέντορας προετοιμάζει το άτομο για μελλοντικούς ρόλους που θα αναλάβει
Η «ατζέντα» των συναντήσεων ορίζεται από τον Coach και επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων και άμεσων στόχων

Καθώς διαβαίνουμε τις φάσεις της προσωπικής και επαγγελματικής μας ανάπτυξης, οι Μέντορες ή οι Coach έρχονται ως «δώρο». Μοιάζουν σαν το «Διοικητικό Συμβούλιο» της Ζωής μας: μας εμπνέουν να αναθεωρήσουμε την στρατηγική μας, μας επηρεάζουν, μας μαθαίνουν, μας βοηθούν να βρούμε το ρυθμό μας. Αρκεί μόνο να ενεργοποιήσουμε τις κεραίες μας, και να ακονίσουμε την όρεξή μας για αλλαγή!

Μαρία Παφιώλη
Σύμβουλος CVexperts
www.cvexperts.gr

+ There are no comments

Add yours