Κάλεσέ μας: 210 32 17 400


Αξιολόγηση Βιογραφικού (CV Evaluation)Κατά τη συνεδρία αξιολόγησης βιογραφικού γίνεται μια συνολική εκτίμηση του υπάρχοντος βιογραφικού σας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, υπό το πρίσμα του παρόντος επαγγελματικού στόχου. Δίνεται έμφαση στα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του βιογραφικού σας και στη συνέχεια παρέχονται πρακτικές συμβουλές για ένα πιο αποτελεσματικό, ορθώς δομημένο και συναφές με τον επαγγελματικό σας στόχο βιογραφικό.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν περιλαμβάνει τη συγγραφή περιεχομένου για το βιογραφικό σας, ωστόσο είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να μυηθείτε στη φιλοσοφία συγγραφής ενός σύγχρονου επαγγελματικού και στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος.

Do you want to exercise your skills & create your career tools ?

Subscribe NOW and get 30 tips

 to improve your CV!

30 Things you can do Today to improve your CV

Thank you for sending!

Thank you for subscribing. You can download the 30tips here

Please check your email!